สายด่วน 061-565-5192 LINE ID : @ppproperty

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 มกราคม 2564

เรื่อง มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2564

Read More